Прва средба на ЕФОД членки од Балканот

12.09.2022

Средбата од Загреб

Прва средба на ЕФОД членки од Балканот Загреб, 27.03.2015 година Хрватска беше домаќин на првата средба на членките на ЕФОД (Европски форум на осигурители на депозити) од Балканскиот регион, што се одржа на 27 март 2015 година во Загреб. На средбата учествуваа претставници на институциите - осигурители на депозити од Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија.

 1. Хрватска беше домаќин на првата средба на членките на ЕФОД (Европски форум на осигурители на депозити) од Балканскиот регион, што се одржа на 27 март 2015 година во Загреб.
 2. На средбата учествуваа претставници на институциите - осигурители на депозити од Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија.
 3. Заедно тие  ги  споделија најдобрите  практики  и најновите  искуства  на  секој  од пазарите, а исто така на оваа средба се дискутираше на теми поврзани со новите ЕУ нивното спроведување во наредниот период.

Учесниците известија  за статус от  на спроведување на  директивите  во нивните национални законски рамки и изрази ја свое мислење за очекуваното влијание врз финансиската стабилност од перспектива на осигурители на депозити.

ВНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА КЛУБ
(процедурата е иста и за лекар, физиотерапевт, комесар за безбедност)

За внесување на претставник на клуб треба да кликнете на секцијата „тренери“ од левата страна и потоа кликате „ново службено лице.„

Сле
Потоа кликнете измени и прикачете го формуларот за претставник на клуб заедно со лична карта и обавезно да има слика на профил затоа што нема да може да се потвди.

ВНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА КЛУБ
(процедурата е иста и за лекар, физиотерапевт, комесар за безбедност)

За внесување на претставник на клуб треба да кликнете на секцијата „тренери“ од левата страна и потоа кликате „ново службено лице.„

Следно: внесете го матичниот број на лицето и кликнете некаде на страна и автоматски ќе се впише датумот на раѓање.
Има две сценарија:
Или ќе се појави прозорче на кое што пишува „вчитај“
или нема да се појави – (па ќе мора да се внесат сите податоци за лицето.)

Сценарио 1:
Ако се појави прозорче со текст вчитај тоа значи дека лицето веќе постои во комет системот и треба да се кликни на опцијата вчитај и тоа автоматски ќе ве префрли на профилот на лицето.
Над сликата на лицето пишува „прикажи како:“   =  тоа треба да биде „Персонал„

Потоа, најдолу има опција нова регистрација – кликнете на неа и почнете со внесување (некои податоци како сојуз и клуб  може автоматски да бидат вчитани – тоа е ок)  на Сојуз, Клуб, и изберете тип на регистрација (тука се избира „претставник на клуб“ или некое друго службено лице  - постапката за сите е иста) и датум од кога се назначува службеното лице.
И на крај најдолу  кликнете „зачувај“
Лицето ќе се појави како „внесено.“
Потоа кликнете измени и прикачете го формуларот за претставник на клуб заедно со лична карта и обавезно да има слика на профил затоа што нема да може да се потвди.

 

 

Слика
средба на директорот со комората

Поднаслов на темата

На средбата се донесе заеднички заклучок дека постои потреба од потпишување на меморандум за разбирање помеѓу учесниците, со цел да се овозможи и понатаму да се  подобри  размената  на  искуства,  информации  и  знаење, заради полесно усогласување  на  заштитата на  штедачите  во  регионот,  а  со  тоа  и заштита  на севкупната финансиска стабилност во согласност на директивите на ЕУ.

 

 

Име Презиме кол сума
Валдрим Мифтари 3 500

 

 

   

 

 

       
       

 

СЛИЧНИ СОДРЖИНИ

 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје